Lojalitet och konkurrens - de nya reglerna

05 april 2016

8.00-10.00

Bird & Bird, Norrlandsgatan 15, Stockholm


Lojalitet och konkurrens
För första gången sedan år 1969 träffades förra året ett nytt kollektivavtal om konkurrensklausuler i anställningsförhållanden. Det nya kollektivavtalet ersätter det äldre avtal som genom Arbetsdomstolens praxis har kommit att bli normerade även för icke-kollektivavtalsbundna arbetsgivares användning av konkurrensklausuler. Vad innebär det nya kollektivavtalet för förändringar, och hur långt sträcker sig egentligen arbetstagares lojalitetsplikt under och efter anställningen?

Under årets första nyhetsträff klargör Bird & Birds arbetsrättsteam hur långt arbetstagares lojalitetsplikt sträcker sig och vad man som arbetsgivare bör göra för att skydda sig. 


Välkommen!


Arbetsrättsteamet

Vill du delta?

Program

Frukost och registering kl 8.00-8.30

Kontakta oss

Anmälan: Här