Breakfast club - Molntjänster och exit

11 november 2014

8.30-9.30 ca, frukost serveras från 8.15

Bird & Bird, Norrlandsgatan 15, 10 tr., Stockholm

För att effektivisera hanteringen av IT-miljön är det många företag, myndigheter och organisationer som går från traditionell outsourcing till mer dynamiska molntjänster, både sådana som tillhandahålls inom Sverige och globalt.

Under detta seminarium belyses några av de frågeställningar som ett företag, myndighet eller organisation behöver beakta för att kunna använda sig av molntjänster och om de är förenliga med gällande lagar och regler om exempelvis upphovsrätt, personuppgifter och bokföring. Det kommer också att handla om ansvarsfrågor, inlåsningseffekter, sekretess och säkerhetsaspekter samt de frågeställningar som behöver beaktas inför och vid exit, vilka bland andra avser vad en kund behöver tänka på för att kunna återfå data från en molntjänstleverantör när tjänsten upphör och data ska överföras till kunden eller till en annan molntjänstleverantör.

Vi ser gärna att du som deltagare är aktiv, ställer frågor och delar med dig av dina erfarenheter. Har du redan nu frågor som du skulle vilja få besvarade går det bra att förmedla dessa till oss i samband med anmälan så försöker vi besvara dessa under seminariets gång.

Vi bjuder på frukost!

Vill du delta?