Breakfast club - Företagshemligheter

04 november 2014

8.30-9.30 ca, frukost serveras från 8.15

Bird & Bird, Norrlandsgatan 15, 10 tr., Stockholm

För närvarande råder det stort fokus i hela Europa på skyddet av företagshemligheter. I Sverige pågår sedan flera år tillbaka ett lagstiftningsarbete med syfte att förstärka skyddet i lagen om skydd för företagshemligheter. I slutet av maj 2014 meddelade Europeiska rådet dessutom att de går vidare med ett EU-direktiv för att stärka skyddet av företagshemligheter inom hela EU. Direktivet förväntas antas under 2015.

Eftersom företag och organisationer i allt högre utsträckning bygger sin verksamhet på information och kunskap är detta område viktigare än någonsin. Under seminariet kommer vi att på ett praktiskt sätt belysa och diskutera vad ett företag eller en organisation behöver tänka på för att skydda sina företagshemligheter, både utifrån den nuvarande svenska lagstiftningen men också mot bakgrund av de föreslagna ändringarna i lagen samt det kommande EU-direktivet. 

Seminariet kommer att hållas av Gabriel Lidman, advokat och delägare och Magnus Berterud, advokat.

Vi bjuder på frukost!

Vill du delta?