Breakfast club - Big Data

08 april 2014

8.30-9.30 ca, frukost serveras från 8.15

Bird & Bird, Norrlandsgatan 15, 10 tr., Stockholm

Naturkatastrofer och sjukdomsepidemier kommer kanske att kunna undvikas, verksamheter effektiviseras via identifiering av handlingsmönster i realtid och maskiner kommer att kunna kommunicera och interagera mer effektivt i och med nya möjligheter att analysera de enorma mängder data som ständigt skapas och samlas in. Möjligheterna är enorma, men samtidigt behövs analyser och bedömningar av vad detta innebär för enskilda personer, företag och organisationer.

Under detta seminarium belyser vi några av de frågeställningar som ett företag eller organisation behöver beakta för att kunna hantera Big Data, såsom t ex ansvarsfrågor, immaterialrättsliga frågor, personuppgiftsfrågor, sekretess och säkerhetsaspekter.

Vi ser gärna att du som deltagare är aktiv, ställer frågor och delar med dig av dina erfarenheter. Har du redan nu frågor som du skulle vilja få besvarade går det bra att förmedla dessa till oss i samband med anmälan så försöker vi besvara dessa under seminariets gång.

Vi bjuder på frukost.

Vill du delta?