Bird & Bird Breakfast Club: Skatterätt - Nyheter 2011

25 januari 2011

På seminariet berör vi de viktigaste ändringarna i skattelagstiftningen för inkomståret 2011 på områdena företagsbeskattning inklusive ägarbeskattning, internationell beskattning och mervärdesskatt. Vi diskuterar effekterna av ändringarna och svarar på deltagarnas frågor.

Anmäl dig här