Bird & Bird Breakfast Club: Tillräckliga kvalifikationer - vad gäller?

07 september 2010

Bird & Bird Advokatbyrå hälsar dig och en kollega välkomna att delta på höstens första frukostseminarium den 7 september. Denna gång behandlas begreppet tillräckliga kvalifikationer i samband med turordning och omplacering vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Hur ser arbetsgivarens skyldigheter ut och hur bedömer man om en arbetstagare har tillräckliga kvalifikationer för det fortsatta arbetet? Vad händer om man inte är överens?

Vi ser gärna att du som deltagare är aktiv, ställer frågor och delar med dig av dina erfarenheter. Har du redan nu frågor som du skulle vilja få besvarade går det bra att förmedla dessa till oss i samband med anmälan så försöker vi besvara dessa under seminariets gång. Vi bjuder på frukost.

För mer info och anmälan, klicka här