Bird & Bird Breakfast Club: Arbetsrätt - Bolagets intresse kontra integritetsskyddet

22 februari 2011

Bird & Bird Advokatbyrå hälsar dig och en kollega välkomna att delta på höstens andra arbetsrättsliga frukostseminarium den 22 februari. Denna gång behandlas frågeställningar kring säkerhetsåtgärder som arbetsgivaren har intresse av att vidta för att skydda bolaget. Vilka möjligheter finns för ett bolag att skydda sig och vilka krav måste vara uppfyllda? Hur ser regleringen ut för anställdas integritetsskydd; hindrar den arbetsgivaren från att ha kontroll över informationsflödet?
 
Vi ser gärna att du som deltagare är aktiv, ställer frågor och delar med dig av dina erfarenheter. Har du redan nu frågor som du skulle vilja få besvarade går det bra att förmedla dessa till oss i samband med anmälan så försöker vi besvara dessa under seminariets gång. Vi bjuder på frukost.

Anmäl dig här