Bird & Bird Breakfast Club: Patenttvister i Sverige - Dos and Don'ts


Datum: 07 december 2010


Patenträttegångar är ofta komplicerade och kostsamma processer. Det är viktigt att man redan från början hanterar en uppkommen tvist om patent så bra som möjligt i företaget. Vi berättar om de olika stegen i en process, vilka verktyg som kan användas i en tvist, vilka sanktioner som finns men ger också tips på vad man kan göra för att undvika att hamna i en tvist överhuvudtaget.

Anmäl dig här