Bird & Bird Breakfast Club: Patenttvister i Sverige - Dos and Don'ts

07 december 2010

Patenträttegångar är ofta komplicerade och kostsamma processer. Det är viktigt att man redan från början hanterar en uppkommen tvist om patent så bra som möjligt i företaget. Vi berättar om de olika stegen i en process, vilka verktyg som kan användas i en tvist, vilka sanktioner som finns men ger också tips på vad man kan göra för att undvika att hamna i en tvist överhuvudtaget.

Anmäl dig här