Ingenting har hänt - allt har förändrats

04 juni 2010

Marknadsförutsättningarna för media, telekom och IT fortsätter att förändras raskt. Så snabbt att politiken inte hinner med. Det bäddar för problem och frågor om vad som måste göras med regler, samarbete mm. 

Bird & Bird och Kreab Gavin Anderson bjuder in till ett forum för diskussion med dem som arbetar i branscherna och de ansvariga myndighets- och regeringsföreträdarna. 

Forumet leds av moderatorn Willy Silberstein. Vi ger korta presentationer, många möjligheter till frågor, paneldebatt, och inte minst, kontaktskapande.

Välkommen!

För fullständigt program klicka här