EU:s nya faktureringsregler – hot eller möjlighet? Ett seminarium om en angelägen fråga

22 november 2010

I juli 2010 beslutade EU:s finansministrar att anta ett nytt direktiv om ändringar av faktureringsreglerna i momsdirektivet. Faktureringsreglerna påverkar alla företag, myndigheter och organisationer som hanterar fakturor i sin verksamhet.  

De beslutade reglerna berör bl.a:

• Jurisdiktion, d.v.s. vilket EU-lands fakturaregler ska gälla
• Kraven på pappersfakturor och elektroniska fakturor – Hur möter juridiken tekniken?
• Hur snabbt en faktura måste upprättas
• Vilket innehåll en faktura eller ett kvitto ska ha
• Lagring av fakturor m.m.
• Avdragsrätten för moms

Reglerna ska träda i kraft och tillämpas i samtliga medlemsstater inom EU den 1 januari 2013. Det är viktigt att vara tidigt ute med implementering av direktivet och se till att det blir bra för såväl företag som myndigheter.

På seminariet berättar vi om hur diskussionerna gick vid framtagandet av de nya reglerna samt vilka valmöjligheter som de nya reglerna ger och vilka hot som måste undvikas? Ulrika Hansson, Bird & Bird Advokatbyrå(tidigare på Finansdepartementet) som aktivt arbetade med förslaget under det svenska ordförandeskapet, berättar om processen och resultatet. Anna Sandberg Nilsson, Svenskt Näringsliv kommer att redogöra för de budskap som förmedlades av svenska och internationella organisationer under processen. I en paneldiskussion diskuterar vi, ur olika synvinklar, identifierade möjligheter, hot och oklarheter. 
 
Seminariet vänder sig till beslutsfattare inom regering och riksdag och på myndighetsnivå. Det vänder sig också till alla som ansvarar för fakturahantering i företag, i organisationer och hos myndigheter och till de företag som utvecklar system för fakturering och annan redovisning, t.ex. på området för elektronisk fakturering.


Program

08.00 - 08.30  Registrering och kaffe

08.30 - 12.00  Seminarium
                 • Bakgrund till de nya reglerna 
                 - Genomgång av ändringarna i reglerna om fakturering i 
                   momsdirektivet
                 • Paneldiskussion

12.00 -          Lunch

Föreläsare: Ulrika Hansson, Bird & Bird (f.d. Finans-departementet)
                 Anna Sandberg Nilsson, Svenskt Näringsliv

Moderator: Gunnar Rabe

Paneldeltagare: Lena Odelberg, Volvo; Johan Schmalholz, Bankföreningen; Bodil Persson, Skatteverket; Kerstin Wiss-Holmdahl, Sveriges Kommuner och landsting

Anmäl dig här