Vi strävar efter att minimera vår påverkan på miljön. Detta sker t.ex. genom att minimera avfall och återvinna så mycket som möjligt.


Energihushållning      Avfall och återvinning      Resor     


Energihushållning

Vi uppmuntrar vår personal att minska energiförbrukningen, till exempel genom att stänga av utrustning på nätter och helger. Belysningen i våra lokaler stängs av automatiskt på natten.


Tillbaka till toppen


Avfall och återvinning

Vi använder ett elektroniskt dokumenthanteringssystem som minskar behovet av papper. Vi använder miljövänligt papper i våra skrivare och kopiatorer. Bläckpatronerna slängs som miljövänliga sopor medan toners till små skrivare skickas till återvinningscentral.

Vi återvinner den största delen av vårt kontorsmaterial. Konfidentiellt material förstörs och återvinns därefter.
Överbliven dator- och kontorsutrustning liksom mobiltelefoner lämnas också för återvinning.


Tillbaka till toppen


Resor

Byrån har en policy som syftar till bästa möjliga värde kopplat till miljöansvar. Policyn syftar till:
  • att minimera resande så långt det är möjligt
  • att resa med tåg i stället för flyg när det är möjligt
  • att så långt som möjligt resa med kommunala transportmedel alternativt använda byråns egna cyklar när det är praktiskt och säkert
  • att använda video- och telefonkonferensteknik i stället för resor så långt det är möjligt.
     

Tillbaka till toppen

Kontakta oss
Sök bland våra jurister


Oäsker på vem du ska kontakta?

OR

E-post