Vi strävar efter att minimera vår påverkan på miljön. Detta sker t.ex. genom att minimera avfall och återvinna så mycket som möjligt.


Energy management      Waste and recycling      Procurement

Travel      Earth Champions Foundation      Other environment pro bono