Bakgrund

Prosolvia var ett framgångsrikt tjänste- och programvaruföretag inom IT sektorn och utsågs 1997 av Dagens industri till ”årets tjänsteföretag”. Bolaget börsnoterades och kursen steg snabbt i takt med att man informerade om omsättning och resultat som överträffade marknadens förväntningar. Men det starka bokslutet för 1997 ifrågasattes av media som skrev om uppblåsta siffror p.g.a. luftaffärer och för tidig fakturering.

Mediastormen ledde till en förtroendeförlust hos kunder och samarbetspartners vilket resulterade i vikande försäljning och försenade betalningar. Även aktiemarknaden reagerade negativt – kursen rasade och en planerad nyemission fick ställas in. Förtroendeförlusten blev väldigt omfattande och trots att statliga Industrifonden gick in som huvudägare och tillsköt betydande kapital och andra resurser så kunde bolaget inte överleva. 

Efter en omfattande utredning kom konkursförvaltaren fram till att konkursen framförallt hade orsakats av att bolagets revisorer från PwC varit vårdslösa genom att inte upptäcka och rapportera om väsentliga fel och brister i förvaltningen och redovisningen. 2001 stämde konkursboet PwC med krav på ersättning för underskottet i konkursen och de förlorade värdena i rörelsen. I tingsrätten vann PwC, men i augusti 2013 dömde hovrätten revisorerna att betala 890 miljoner kr i skadestånd till konkursboet. Med ränta och rättegångskostnader skulle PwC betala drygt 2,1 miljarder kr. Det utdömda beloppet är bland de högsta någonsin i världen mot en revisionsbyrå och det i särklass högsta någonsin i Sverige. (Det tidigare rekordet var Haninge kommun som fick 80 mkr av PwC – en tvist som även den sköttes av Michael Frie och Ulf Mellqvist). Parterna träffade senare under hösten 2013 en förlikning som innebar att PwC betalade 742,5 miljoner kr. 

Konkursboet företräddes av ett team från Bird&Bird med advokaterna Michael Frie och Ulf Mellqvist i spetsen.

Vill du veta mer om tvisten eller hur vi kan hjälpa dig nå resultat för ditt företag?

Kontakta Michael Frie eller Ulf Mellqvist inom processgruppen eller vår vd Katarina Åhlberg.

Eller välkommen på något av våra seminarier.

Hur vi vann tvisten

Framförallt är vinsten ett resultat av hårt och målmedvetet arbete från hela vårt team – med jurister, projektassistenter och sekreterare.

Varför förlorade konkursboet i tingsrätten?

Vi var nära att vinna redan 2010 i tingsrätten, men det blev stolpe ut den gången. Tingsrätten höll med oss om att PwC hade varit vårdslösa i revisionen och att detta vållat skada för konkursboet. Men vi föll på att rätten inte ansåg att sambandet mellan revisorernas vårdslöshet och Prosolvias konkurs var tillräckligt starkt för att PwC skulle behöva betala något skadestånd.

Vad vi gjorde efter tingsrättsdomen

Det var givetvis oerhört tufft att förlora på upploppet när vi var så oerhört nära. Men när den första besvikelsen väl hade lagt sig insåg vi att vi hade mycket goda möjligheter att vända på utgången i hovrätten eftersom vi hade vunnit i alla delar utom just orsakssambandet. Vi startade ett intensivt arbete med fokus på en enda fråga – att övertyga domstolen om att det fanns ett tillräckligt starkt orsakssamband mellan revisorernas vårdslöshet och Prosolvias skada. Alla våra insatser fokuserades på detta. De övriga delarna av målet – redovisning och revision – Ia vi nästan inte ner något på alls utan där litade vi på att hovrätten helt enkelt skulle hålla med tingsrätten. Strategin visade sig helt riktig. Hovrätten ändrade ingenting i dessa delar.     

Och vad gjorde ni mer konkret för att lyckas?

Vårt arbete med orsakssambandet bedrevs efter två olika spår – rättslig analys och presentationsteknik. Den rättsliga analysen gjorde vi med ett team som bestod av våra egna skadeståndsrättsliga experter på våra kontor i Sverige och England och externa professorer och advokater i Sverige och USA. Att vi gick utomlands beror på att tvister om revisorsansvar är mycket mer vanliga där och vi ville använda den kompetensen. 

I processer gäller det inte bara att ha rätt utan även att få rätt. Man måste övertyga domarna om att man har rätt. För att lyckas med det beslöt vi att ta till nya grepp som innebar att vi presenterade orsakssambandet inte enbart genom muntliga och skriftliga framställningar utan även i bilder och grafik. Vi ville försöka övertyga på ett nytt sätt. Vi använde grafisk design för att visualisera vår argumentering i bilder som komplement till texten. Det kan låta utslitet, men i en bransch som nästan uteslutande använder sig av språket kan en bild säga mer än tusen ord.

Istället för att beskriva sambandet enbart med ord använde vi informationsgrafik som presentationsteknik. Vi samarbetade nära med designbyrån Essen International som tillsammans med oss tog fram ett antal bilder och grafiska presentationer som på ett övergripande sätt visualiserade orsakssambandet steg för steg. Detta nya grepp bidrog utan tvekan till att vi lyckades övertyga hovrätten om att den vårdslösa revisionen trots allt hade orsakat skadan.

Vår strategi visade sig vara helt riktig; även hovrätten ansåg att redovisningen och revisionen var fel i alla delar men till skillnad från tingsrätten ansåg de att orsakssambandet var tillräckligt starkt.

Innovativa lösningar – ett av våra kärnvärden

Vi försöker alltid hitta innovativa lösningar till fördel för våra klienter. Vi blev nyligen utsedda till den mest innovativa advokatbyrån i Sverige. Prosolviamålet är ett utmärkt exempel på att vi med hårt juridiskt arbete och kreativa innovativa lösningar kan åstadkomma resultat som överträffar klientens förväntningar.