Vår historia


Bird & Birds historia går tillbaka till 1830-talet men det var först 1846 som byrån formellt bildades. Redan då attraherades ledande innovatörer av byråns klientservice och branschengagemang. När sedan tekniken gjorde det möjligt för uppfinningar och idéer att spridas snabbare, växte behovet att skydda dem. Det i sin tur ledde till byråns internationella expansion.

Nu, nästan 180 år senare, har Bird & Bird 29 kontor i Europa, Mellanöstern och Asien. Våra klienter finns i 118 länder världen över.

Hur det började – 1830 till 1900

Stöd för innovativa branscher


Bird & Bird kan spåra sitt ursprung till 1830-talet när William Frederick Wratislaw Bird kom till London från brittiska West Midlands. 

Efter ett kort partnerskap med William Fisher och ett annat med James Moore, blev en ung William Bird snart ledare för ett växande Bird & Moore. Sätet var Grays Inn, i hjärtat av Englands juridiska värld, och det engelska juridiska systemet hade precis börjat genomgå stora förändringar.

Uppenbarligen trivdes William med utmaningarna den snabba utvecklingen medförde. Bolaget fokuserade på att hjälpa dem som drog nytta av Storbritanniens industriella expansion. Byrån växte snabbt och 1875 anslöt sig sonen, William Barrott Montford Bird till firman. Under nio år arbetade far och son tillsammans tills William den äldre drog sig tillbaka 1884 och lämnade över styret till sonen.

Den yngre William Bird var en kraftfull person som byggde en stabil klientbas med hjälp av två av tidens nyckelindustrier: kol och stål. 1891 anslöt sig Edmund Strode till byrån.

I linje med byråns fokus på innovativa branscher blev The Eastman Photographic Materials Company det första uppdraget gällande varumärkesskydd. Skyddet gällde Silo, ett fotografiskt papper och var ett tidigt tecken på byråns inriktning mot varumärkes- och upphovsrättsliga frågor. 

Intresset för upphovsrätt hjälpte till att bygga byråns rykte och snart blev William Bird en av de ledande juristerna i Londons affärsliv. Han uppskattades både för sin affärsmässighet och för sina juridiska kunskaper. Han blev utsedd till styrelseledamot i William Deacons Bank, nu en del av The Royal Bank of Scotland. Dessutom i en rad framgångsrika järn- och stålföretag, under Drottning Victorias regenttid. Han utnämndes också till High Sheriff of Sussex, parlamentsledamot för Chichester och blev, som kronan på verket, adlad efter att ha instiftat stipendier för unga vetenskapsmän som gjorde det möjlig för dem att genomföra sina forskningsprojekt. Han grundade också ett av de första företagen som tillverkade glödlampor – ett företag som är välkänt i de flesta hem och dessutom klient på byrån.

Byråns utveckling 1900 – 1950

Byrån får namnet Bird & Bird och fortsätter sitt fokus på innovation


Vid decennieskiftet var Bird, Moore & Strode en ledande och väletablerad byrå i London. 1901 gick en av Williams sysslingar, Ernest Edward Bird, in som delägare. Precis som William, utvecklades Ernest med tiden till att bli en av Londons mest väl ansedda advokater. Bara fyra år senare lämnade Edmund Strode byrån och samma år bytte man namn till Bird & Bird.

Fokuset på att skydda tekniska innovationer fortsatte. 1909 bistod byrån Z Electric Manufacturing Ltd i en patenttvist med Marples, Leach & Co. Tvisten gällde glödtrådar för glödlampor. Samma år blev John Venning partner. Han etablerade senare en av Londons mest betydande patentbyråer.

En av Vennings största klienter var det holländska elbolaget Phillips. 1930 hade Venning blivit så viktig för bolaget att han blev utsedd till en av tre förvaltare av Phillips English Trust vars syfte var att skydda bolagets intressen under krigsåren.

Vennings assistent hette Arthur Hodges, en okvalificerad men extremt erfaren assistent som hade en naturlig fallenhet för vetenskap, teknologi och språk. Dessa egenskaper gav honom en unik förståelse för de utmaningar byråns klienter stod inför. Han hjälpte också till att skapa ett tidigt rykte om Bird & Bird som en tydlig byrå, enkel att förstå. Han brukade säga: ”Jag använde ett enkelt beskrivande språk med korta ord och meningar som underströk vad det rörde sig om. Man sa att det gick att känna igen mitt arbete eftersom jag inte använde utdragna, obegripliga juridiska termer utan en avskalad ”Hodgiska”.

Trots att den kraftiga bombningen 1941 tvingade byrån att flytta från Grays Inn, innebar inte krigsåren att firmans allt bättre rykte blev sämre. 1943 blev Ernest Bird ledare för the Law Society. Ett år senare blev han adlad, precis som William. Men vid krigsslutet avled Ernest och sex år senare även William. Byrån var utan en Bird för första gången på 120 år.

Arvet vidareutvecklas – 1950 till 1990

Jurister för dataåldern


Eftersom William saknade barn och arvingar lämnade han sina tillgångar till de kvarvarande delägarna. Samgåendet 1954 med Richard Furber & Son Windsor & Brown förde in nästa betydande aktör i firmans långa historia.

En av de nya delägarna, Woods, hade ett stort intresse för den gryende databranschen. Hans fokus hjälpte till att göra byrån till en betydande aktör i den revolution som skulle förändra stora delar av näringslivet. 1973 var han med och bildade Society for Computers and Law och blev dess första betalande medlem.

Förutom att bli en av de ledande aktörerna för den växande databranschen, gjorde fokuset på ny teknologi att byrån fick sin första klient inom telekom 1984. Det i sin tur ledde till en framträdande position i en industri som genomgick en snabb avreglering.

Fem år senare, 1989, genomförde Bird & Bird den första prövningen av OFTEL, Storbritanniens telekommyndighet. Det hjälpte till att cementera ett grundmurat rykte som 
föregångare inom det regulatoriska området. Det var detta rykte som tillsammans med en djup förståelse för högteknologiska branscher lade grunden för nästa steg i utvecklingen för Bird & Bird.

Klientfokus – 1990 till 2000

Ett branschbaserat förhållningssätt


1990 hade alla advokater en dator på sitt skrivbord.  Det gjorde Bird & Bird till en av de första byråerna att anamma teknik som stöd för verksamheten. Tre år senare utsågs David Kerr till CEO. Med en stor kunskap om telekom och en stark relation till British Telecom (BT), började han utveckla en ny strategisk vision.

David fortsatte att driva byråns fokus på innovation. 1995 blev Bird & Bird en av de första byråerna som hade en hemsida – www.twobirds.com. Samtidigt ökade den internationella expansionen och man öppnade kontor både i Bryssel och Hong Kong.

David och ledningen styrde inte bara den tekniska utvecklingen och internationaliseringen. Samtidigt utvecklade man byråns service mot klienter med stora immateriella tillgångar och klienter som stod inför komplexa regulatoriska utmaningar.

1998 blev så Bird & Bird en av de första byråerna att organisera sig runt branscher för att på ett effektivare sätt kunna dela kunskap om klienternas marknader.

Detta fokus hjälpte till att attrahera fler av världens mest innovativa och teknologiskt avancerade företag. Deras behov av förstklassig juridisk rådgivning bidrog till byråns snabba tillväxt.

Internationell tillväxt - 2000 till nu

Snabb expansion i världen


Millennieskiftet innebar en ökad internationell handel för Bird & Birds klienter. Det medförde ökande krav på internationell service som stöd för expansionen. Utmaningen för David och hans team var att bygga den internationella expansionen utan att tappa det som gjort byrån framgångsrik och unik i jämförelse med andra.

Lösningen var att rekrytera ledande jurister och små lokala team istället för att gå ihop med andra byråer eller etablera utländska kontor med engelska jurister. Byrån arbetade också utifrån en ekonomisk princip: en gemensamt resultatenhet. Det innebar att alla delägare fick en del av det övergripande resultatet. Det underlättade det gränsöverskridande samarbetet vilket naturligtvis gynnade klienterna.

Konceptet visade sig vara mycket framgångsrikt. År 2000 öppnade byrån kontor i Frankrike och Sverige. Ett år senare i Holland och därefter det första kontoret i Tyskland. Expansionen fortsatte 2003 med ett nytt kontor i Italien och kontor nummer två i Tyskland.

Den snabba tillväxten innebar att byrån 2004 för första gången passerade 100 delägare. Den starka tillväxten fortsatte med öppnandet av ett kontor i Beijing. Följande år öppnades kontor i Madrid, Rom, Frankfurt och 2006 ett i Lyon.

2008 öppnades fyra nya kontor i Tjeckien, Slovakien, Ungern och Polen. Ett tredje kontor i Kina öppnades i Shanghai och det första i Finland, i Helsingfors. Dessutom fortsatte expansionen i London genom samgåendet med byrån Lane & Partners.

Byrån idag

En framgångsrik internationell byrå med lång historia


Byrån har genomgått en hel del under sin 160år långa historia, men en sak är oförändrad: Bird & Birds kultur och identitet. Vi är stolta över att vara en byrå som alltid levererar juridisk rådgivning av hög kvalitet, men som gör det på ett lite enklare och intressantare sätt - inte låsta av branschkonventioner och förutfattade meningar. Jurister som säger vad de tycker, utan krusiduller helt enkelt.

Vi lämnar nu rådgivning inom 18 juridiska områden, i 16 branscher, i 20 länder och vårt internationella samarbete gör att våra klienter kan förvänta sig högklassig juridisk rådgivning var de än behöver den. 

Våra klienter finns i 118 länder över hela världen. 75% av dem arbetar med mer än ett av våra kontor, ett tydligt bevis för att vi lyckas samarbeta över gränserna.

Vår medarbetare trivs hos oss vilket gör att de stannar länge. Det gör det enkelt för alla att ta del av varandras erfarenhet och kunskap, internationella kontaktnät, vårt sätt att ta hand om klienter och på så sätt se till att historien kan fortsätta länge till.