Expertis

Översikt

 Branscher                                 Verksamhetsområden               
 Aerospace Defence and Security                      Bank & finans
 Automotive     Corporate
 Aviation                                     Data Protection
 Electronics    EU- och konkurrensrätt
 Energi      - Fastighetsrätt
   - Förnybar energi och cleantech      - Immaterialrätt
 Finansiella tjänster
     - International HR services (arbetsrätt m.m.)
 Food and Beverage
   Kommersiell rätt
 Healthcare    Offentlig sektor och upphandling
 IT    Omstrukturering och insolvens
 Life Sciences    Outsourcing
 Media    Regulatoriska frågor
 Sport    Skatt 
 Telekom    Tull och handel
     Tvistelösning