Vi tycker det är viktigt att hålla kontakten med våra tidigare anställda och arrangerar därför alumniträffar vartannat år. För att hålla dig uppdaterad på det senaste, gå med i vår alumnigrupp på LinkedIn!

För frågor kring vårt internationella alumniprogram kontakta [email protected].