Rickard Poppelman

Partner

Rickard har omfattande kompetens inom det bolagsrättsliga området

Rickard är delägare och ingår i Stockholmskontorets Corporate, Real Estate och Tax Practice Groups. Han är också medlem i branschgruppen för Food and Beverages.

Rickard biträder noterade och onoterade företag och institutioner med rådgivning i bolagsrättsliga frågor, vid företagsöverlåtelser och vid private equity- transaktioner.


OR