Bird & Bird świadczy kompleksową obsługę z szeroko pojętego sektora spożywczego w zakresie spraw korporacyjnych, reklamowych, podatkowych, regulacyjnych, związanych z własnością intelektualną i międzynarodowym prawem handlowym oraz w zakresie prowadzenia sporów.

Mamy bogate doświadczenie w szczególności w doradztwie na rzecz producentów środków spożywczych, dystrybutorów i restauratorów, branży usług gastronomicznych oraz  hodowców.

Doradzamy spółkom sektora spożywczego w szczególności w zakresie: 

  • prawa własności intelektualnej - zapewniamy kompleksowe doradztwo w zakresie wszelkich praw własności intelektualnej, w tym w zakresie znaków towarowych, wzorów przemysłowych, patentów, oznaczeń geograficznych, nieuczciwej konkurencji. Reprezentujemy klientów w sprawach spornych z zakresu własności intelektualnej, w tym przed Urzędem Patentowym, przed organami ścigania i w sądach powszechnych, zarządzamy portoflio znaków towarówych, prowadzimy szkolenia.
  • rozwiązywania sporów - reprezentujemy klientów w negocjacjach przed wdaniem się w spór, w postępowaniach arbitrażowych, cywilnych i karnych, w szczególności dotyczących naruszenia praw własności intelektualnej i czynów nieuczciwej konkurencji oraz w postępowaniach upadłościowych, w tym wtórnych postępowaniach prowadzonych w Polsce, na podstawie rozporządzenia WE nr 1346/2000.
  • spraw regulacyjnych - w szczególności w zakresie wymagań dotyczących oznaczania produktów, a także odpowiedzialności za niezgodne z prawem oznaczanie produktów, wymogów rejestracyjnych dotyczących Chronionych Oznaczeń Pochodzenia i Chronionych Oznaczeń Geograficznych, wsparciu w uzyskaniu finansowania podmiotów z sektora spożywczego.
  • prawa kontraktowego i negocjowania umów - w szczególności w kontekście umów dystrybucyjnych, umów dotyczących kampanii promocyjnych i reklam.
  • prawa korporacyjnego / fuzji i przejęć - pełen audyt prawny producentów środków spożywczych, a także usługodawców usług gastronomicznych; umowy nabycia udziałów.
  • prawa mediów i reklamy - w szczególności doradztwa w zakresie zgodności z prawem kampanii promocyjnych, reklam, konkursów, programów lojalnościowych, gier losowych oraz przygotowywania i konsultowania umów ich dotyczących, a także udział w negocjacjach.
  • prawa konsumenckiego - w szczególności doradztwa odnośnie klauzul abuzywnych w umowach adhezyjnych z konsumentami lub regulaminach przeznaczonych dla konsumentów.
  • nowych technologii / ochrony danych osobowych - w szczególności doradztwa dotyczącego modeli przetwarzania danych osobowych klientów, w tym w kontekście transferu danych osobowych do kraju trzeciego, przygotowywania odpowiednich klauzul zgody na przetwarzanie danych osobowych i polityki prywatności.