Energetyka

Podsumowanie

Zespół Energetyki został stworzony w odpowiedzi na zmieniające się potrzebom sektora. Naszym zdaniem, jako że świat zmierza w kierunku ograniczenia emisji dwutlenku węgla w gospodarce, a jednocześnie przy zwiększonym popycie na podstawowe surowce/media, sposób w jakim będą tworzone projekty, będzie wymagał wdrożenia nowych złożonych technologii


Międynarodowa Grupa Energetyczna doradzała wielu przedsiębiorstwo, funduszom, instytucjom finansowym i rządom, zaangażowanym w sektor energetyki. Nasi prawnicy doradzają w pełnym zakresie inwestorom, operatorom sieci, wytwórcom energii, konsumentom energii a także organom administracji we wszystkich obszarach prawa energetycznego.

Świadczymy kompleksową obsługę transakcji z obszaru energii odnawialnej, uwzględniając przy tym prawne aspekty ochrony środowiska, finansowania, zamówień publicznych oraz nieruchomości


Świadczymy pełen zakres usług przy kwestiach związanych z inteligentnym opomiarowaniem (smart grids), sekwestracją dwutlenku węgla, inwestycjami w energie odnawialną, w szczególności w farmy słoneczne lub wiatrowe, ochroną środowiska w związku z inwestycjami w energetykę, liberalizacją rynku gazu. efektywnością energetyczną, remontami i modernizacją linii przesyłowych i rozwojem mocy produkcyjnych, finansowaniem inwestycji, prawnymi aspektami dominacji rynkowej na rynku energetycznym, regulacjami i relacjami z URE oraz projektami IT w energetyce.

Szef sektora międzynarodowego: René Voigtländer

W Polsce szefem sektora jest Patryk Galicki

Energy and Utilities