You searched for

24

 1. 15 November 2018
  Urlop bezpłatny na studia i szkolenia
  www.twobirds.com/pl/news/articles/2018/poland/181115-urlop-bezplatny-na-studia-i-szkolenia

  Brak zgody i inicjatywy pracodawcy co do podnoszenia przez pracownika kwalifikacji, nie zamyka drogi rozwoju profesjonalnego. Jednak skorzystanie z alternatywnych rozwiązań zależy od dobrej woli szefa i ustaleń stron.

 2. 12 September 2018
  Reforma emerytalna
  www.twobirds.com/pl/news/press-releases/2018/poland/180912-reforma-emerytalna

  Reforma systemu emerytalnego wejdzie najprawdopodobniej w życie 1 stycznia 2019 r. Pracownicze Plany Kapitałowe staną się obowiązkowe, a możliwość rezygnacji z ich wprowadzenia będzie jeszcze bardziej ograniczona.

 3. 25 October 2018
  Lojalka zabezpieczy inwestycję w edukację
  www.twobirds.com/pl/news/articles/2018/poland/181025-lojalka-zabezpieczy-inwestycje-w-edukacje

  Pracodawca, który chce wspomóc finansowo uczącego się pracownika, może zobowiązać go, by ten przepracował w firmie do trzech lat po ukończeniu nauki. W razie zerwania umowy, podwładny zwróci część tych środków.