You searched for

2

  1. 19 June 2017
    Nowe zasady transakcji płatniczych realizowanych za pośrednictwem urządzeń telekomunikacyjnych lub informatycznych.
    www.twobirds.com/pl/news/articles/2017/poland/transakcje-platnicze

    13 stycznia 2018 r. będzie znaczącą datą dla dostawców usług płatniczych, jako że nowe zasady ich dotyczące zostaną wprowadzone przez Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015