You searched for

3

 1. 03 November 2020
  Nowe Wytyczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego
  www.twobirds.com/pl/news/articles/2020/poland/201103-nowe-wytyczne-europejskiego-urzedu-nadzoru-bankowego

  Od dnia 1 stycznia 2021 r. obowiązywać będą nowe Wytyczne wydane przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego określające wymogi w zakresie stosowania definicji niewykonania zobowiązania (default) wynikającej z art. 178 ...

 2. 19 June 2017
  Nowe zasady transakcji płatniczych realizowanych za pośrednictwem urządzeń telekomunikacyjnych lub informatycznych.
  www.twobirds.com/pl/news/articles/2017/poland/transakcje-platnicze

  13 stycznia 2018 r. będzie znaczącą datą dla dostawców usług płatniczych, jako że nowe zasady ich dotyczące zostaną wprowadzone przez Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015