You searched for

9

 1. 19 June 2017
  Nowe zasady transakcji płatniczych realizowanych za pośrednictwem urządzeń telekomunikacyjnych lub informatycznych.
  www.twobirds.com/pl/news/articles/2017/poland/transakcje-platnicze

  13 stycznia 2018 r. będzie znaczącą datą dla dostawców usług płatniczych, jako że nowe zasady ich dotyczące zostaną wprowadzone przez Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015

 2. 06 May 2020
  Czy obecne ograniczenia w obrocie gospodarczym związane z pandemią Covid-19 wpłyną na upowszechnienie elektronicznych form zawierania umów w bankowości?
  www.twobirds.com/pl/news/articles/2020/poland/200506-rozpowszechnienie-elektronicznych-form-w-bankowosci

  Działania zmierzające do ograniczenia skutków pandemii COVID-19 przyczyniły się do gwałtownych zmian w wielu aspektach życia społecznego i gospodarczego. Ekonomiści jednym głosem przewidują, że efekty tych działań będą ...

 3. 09 July 2020
  Nowe wymogi ostrożnościowe dla firm inwestycyjnych (IFD/IFR)
  www.twobirds.com/pl/news/articles/2020/poland/200709-nowe-wymogi-ostroznosciowe-dla-firm-inwestycyjnych

  W związku z opublikowaniem przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) dokumentów konsultacyjnych dotyczących rozwiązań wynikających z Dyrektywy i Rozporządzenia na temat wymogów ostrożnościowych dla firm ...

 4. 16 April 2020
  Alert Bankowy
  www.twobirds.com/pl/news/articles/2020/poland/200416-alert-bankowy

  Ostatnie zmiany w sektorze bankowym

 5. 07 May 2020
  Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla MŚP
  www.twobirds.com/pl/news/articles/2020/poland/200507-tarcza-finansowa-polskiego-funduszu-rozwoju-dla-msp

  W związku z zorganizowaną przez Polski Fundusz Rozwoju Tarczą Finansową, 29 kwietnia 2020 r. ruszył nabór wniosków na wsparcie finansowe przedsiębiorców z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorców w postaci subwencji.

 6. 08 June 2020
  Chmura w sektorze bankowym – potrzeba zmiany systemowej
  www.twobirds.com/pl/news/articles/2020/poland/200608-chmura-w-sektorze-bankowym

  Polska przenosi się do chmury powoli. Polski sektor finansowy jeszcze wolniej. Sektor bankowy świętuje pojedyncze projekty chmurowe jak zdobycie K2 zimą. Świat nie tyle jest od nas szybszy, co już do chmury się ...

 7. 21 October 2019
  Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
  www.twobirds.com/pl/news/articles/2019/poland/191021-centralny-rejestr-beneficjentow-rzeczywistych

  13 października 2019 r. weszły w życie przepisy dotyczące Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.