You searched for

1

  1. 27 April 2021
    Alert prawny: Projekt rozporządzenia w sprawie sztucznej inteligencji
    www.twobirds.com/pl/news/articles/2021/poland/210427-alert-prawny-sztuczna-inteligencja

    21 kwietnia 2021 r. Komisja Europejska zaprezentowała projekt rozporządzenia w sprawie sztucznej inteligencji (Artificial Inteligence Act – prawo sztucznej inteligencji).