Ochrona danych osobowych i prywatności

Podsumowanie

Międzynarodowa Grupa Ochrony Prywatności i Danych Osobowych doradza przedsiębiorcom na całym świecie i jest wysoko notowana w prestiżowych rankingach firm prawniczych. Wiemy, jak szybko i efektywnie rozwiązywać problemy organizacji w zakresie dostosowania jej działań do prawa ochrony danych osobowych. Pomagamy klientom w realizacji globalnych strategii i celów, prowadząc ich przez skomplikowane procedury i różnice w prawie ochrony prywatności i danych osobowych występujące na całym świecie.
 
Utrzymujemy stałe relacje z organami ochrony danych osobowych, a nasi prawnicy zdobywali swoje doświadczenie zawodowe m.in. w tych właśnie instytucjach. Znajomość podejścia tych organów do kwestii zgodności rozwiązań przyjętych przez klienta z prawem ochrony danych osobowych jest kluczowe dla określenia ryzyk prawnych z tym związanych.

Nasze usługi obejmują:

  • doradztwo w przypadku naruszenia zasad zabezpieczenia danych osobowych
  • zgodność projektów z międzynarodowym prawem ochrony danych osobowych
  • wdrażanie Wiążących Reguł Korporacyjnych
  • transgraniczny przepływ danych
  • doradztwo w sprawach karnych oraz w związku z działaniami podejmowanymi przez organy nadzorujące
  • przeprowadzanie audytów, oceny skutków przedsięwzięcia dla ochrony prywatności
  • szkolenia dla personelu i innych osób mających styczność z przetwarzaniem danych osobowych
  • czynny udział w projektach legislacyjnych organów ochrony danych osobowych i organach ustawodawczych

Praktyka ochrony prywatności i danych osobowych jest jedną z wiodących i najszybciej rozwijających się praktyk Bird & Bird w Polsce. Zrealizowaliśmy dziesiątki projektów międzynarodowych, co daje nam unikalne doświadczenie na naszym rynku. Naszymi klientami są m.in. firmy z sektora telekomunikacyjnego, nowych technologii, elektronicznego, finansowego, mediowego, farmaceutycznego, spożywczego, różnych gałęzi przemysłu, w tym ciężkiego i motoryzacyjnego. Doradzamy międzynarodowym grupom spółek, często będącym liderami w swojej specjalizacji, w dostarczaniu nowatorskich rozwiązań swoim klientom, kontrahentom i pracownikom. Aktywnie uczestniczymy w dyskusjach o regulacjach w zakresie ochrony danych osobowych w Polsce i Unii Europejskiej.

Zakres naszej pomocy prawnej obejmuje w szczególności: audyty zgodności z przepisami ochrony danych osobowych, opracowywanie dokumentacji wymaganej do przetwarzania, powierzania i transferów danych osobowych, obsługę międzynarodowych transferów danych, doradztwo w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych w poszczególnych sektorach, zgłaszanie zbiorów danych osobowych klientów do Generalnego Inspektora Danych Osobowych, reprezentowanie klientów w postępowaniach przed Generalnym Inspektorem Danych Osobowych, reprezentowanie klientów podczas kontroli prowadzonej przez kontrolerów GIODO. 

Od 25 maja 2018 r. we wsztystkich Państwach Unii Europejskiej obowiązuje ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO).

Zachęcamy do kontaktu oraz lektury naszego przewodnika po RODO >>>

Szefowie praktyki międzynarodowej: Ruth Boardman w Londynie i Ariane Mole w Paryżu.

Kontakt w Polsce: Izabela Kowalczuk-Pakuła 

Newsy i Wydarzenia