Tajemnice handlowe stanowią cenne aktywa każdej firmy. Ich kradzież stanowi czyn nieuczciwej konkurencji i hamuje rozwój innowacji, zwłaszcza w sektorach opierających się na nowych technologiach. Nasza Międzynarodowa Grupa Tajemnic Handlowych ściśle współpracuje z klientami w celu ochrony ich tajemnic handlowych, wykorzystując działania zapobiegawcze i egzekucyjne.

Jako wiodąca firma prawnicza w sektorze technologii pomagamy naszym klientom w ochronie informacji handlowych zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Reprezentujemy zintegrowane podejście do kwestii związanych z ochroną tajemnic handlowych, łącząc umiejętności i doświadczenie zespołów zajmujących się prawem własności intelektualnej, prawem pracy czy rozwiązywaniem sporów. Wielu naszych ekspertów posiada także kwalifikacje naukowe lub techniczne, co zapewnia im głębokie zrozumienie innowacji, które nasi klienci chcą chronić.

Razem z naszymi klientami identyfikujemy informacje wymagające ochrony i opracowujemy odpowiednie wewnętrzne strategie i procedury, dokumenty i przeprowadzamy szkolenia wg potrzeb klientów. W przypadku pojawienia się naruszenia, pomagamy w zdecydowanej egzekucji praw naszych klientów w celu zapobieżenia lub minimalizacji możliwych szkód.

Doradzamy w zakresie różnych aspektów ochrony tajemnic handlowych obejmujących: 

  • sposoby zwalczania wycieków informacji poufnych z firmy 
  • zwalczanie podróbek
  • zwalczanie nieuczciwej konkurencji
  • zarządzanie reputacją

Wspieramy klientów w zakresie: opracowywania architektury regulacyjnej komunikacji, umów o zachowaniu poufności (NDA) i umów o zakazie konkurencji (NCA), umów zabezpieczających przed nieuczciwą konkurencją i kradzieżą tajemnic przedsiębiorstwa, przypadków naruszeń  / kradzieży przez pracowników tajemnicy przedsiębiorstwa, włączając postępowania karne, polityki bezpieczeństwa informacji, kodeksów etycznych oraz kodeksów postępowania zabezpieczającego przed działaniami korupcyjnymi w przedsiębiorstwach.

Szefowie praktyki międzynarodowej: Warren Wayne, Robert Williams i Steven Baker
Szef praktyki w Polsce: Karolina Stawicka