Bird & Bird to jeden z najsilniejszych zespołów ekspertów prawa patentowego na świecie. W całej sieci mamy ponad 230 specjalistów zajmujących się tym obszarem.

Nasze doświadczenie obejmuje całe spektrum spraw patentowych – od najwcześniejszych stadiów rozwoju koncepcji aż do egzekwowania patentów w wielu jurysdykcjach jednocześnie. Dzięki współpracy z wiodącymi innowatorami posiadamy bogate doświadczenie w strategicznym doradztwie biznesowym, jak również dobrze rozumiemy aspekty techniczne i technologiczne. 

Reprezentujemy klientów przed Urzędem Patentowym RP oraz Europejskim Urzędem Patentowym. Posiadamy zespół zajmujący się tematyką jednolitego patentu europejskiego oraz Jednolitego Sądu Patentowego, który doradza w kwestii działań, jakie należy podjąć, aby przygotować się do wdrożenia nowego systemu. Jesteśmy na bieżąco z orzecznictwem lokalnych sądów we wszystkich naszych jurysdykcjach. 

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie doradztwa i prowadzenia sporów, które obejmują:

  • badanie zdolności patentowej oraz opracowywanie strategii dokonywania zgłoszeń patentowych
  • umowy w zakresie badań i rozwoju, licencje i umowy dotyczące transferu know-how, transferu technologii oraz innych transakcji
  • audyty i kompleksową analizę ekonomiczno-finansową (due dilligence)
  • egzekwowanie ochrony patentowej
  • prowadzenie spraw spornych
  • doradztwo w zakresie dodatkowych praw ochronnych (SPC)

Szef praktyki międzynarodowej: Morag Macdonald w Londynie i Christian Harmsen w Düsseldorfie.

Kontakt w Polsce: Piotr Dynowski i Marta Koremba.

Newsy i Wydarzenia