Rozwiązywanie sporów

Podsumowanie

Zajmujemy się wszystkimi formami rozwiązywania sporów: procesy sądowe, arbitraż, ADR, w tym mediacje i doradztwo dotyczące ładu korporacyjnego. Mamy szerokie doświadczenie w pracy dla podmiotów z kluczowych sektorów gospodarki.

Wiemy, że priorytety i realia handlowe muszą dyktować ogólną strategię prawną, dlatego towarzyszymy klientom na wszystkich etapach procesu biznesowego. Nasza Międzynarodowa Grupa Rozwiązywania Sporów stosuje strategię zintegrowanej współpracy ze specjalistami z innych działów. Oznacza to zaangażowanie w potencjalny spór od najwcześniejszego etapu i możliwość dokładnej oceny ryzyka, co pozwala uniknąć kosztownych procesów sądowych w przyszłości.

Reprezentujemy klientów w sporach strategicznych. Doradzamy w zakresie strategii postępowania w sporach, zasadności ich prowadzenia i zarządzamy sporami. Doradzamy w kwestiach proceduralnych, jak w sprawach merytorycznych dotyczących przedmiotu sporu, zapewniając pełną wiedzę ekspercką niezbędną dla efektywnego prowadzenia postępowania.

Nasza specjalizacja obejmuje w szczególności:

 • spory wynikłe z projektów infrastrukturalnych
 • spory wynikłe z umów inwestycyjnych
 • spory budowlane
 • spory patentowe
 • spory na gruncie prawa pracy
 • spory w dziedzinie lotnictwa, obrony i bezpieczeństwa
 • spory w dziedzinie bankowości i usług finansowych
 • spory korporacyjne i handlowe
 • spory w dziedzinie energetyki
 • spory dotyczące biotechnologii, farmacji i dziedzin pokrewnych
 • spory dotyczące korzystania z infrastruktury teleinformatycznej
 • spory karne i karno-gospodarcze
 • spory w dziedzinie IT i telekomunikacji
 • spory w branży mediowej
 • arbitraż

Warszawskie biuro Bird & Bird posiada specjalistów z doświadczeniem w prowadzeniu największych na rynku sporów infrastrukturalnych. Reprezentujemy Skarb Państwa w kilku międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych wielomilionowej wartości, w tym w sporach z zakresu międzynarodowego arbitrażu inwestycyjnego.

Szefowie praktyki międzynarodowej: Vonnick Le Guillou i Steven Baker
Szef praktyki w Polsce: Bartłomiej Niewczas 

Przykłady doświadczeń

Skontaktuj się z nami
Znajdź odpowiedni kontakt


Nie jesteś pewien z kim się skontaktować?

OR

Email