Zajmujemy się wszystkimi formami rozwiązywania sporów: procesy sądowe, arbitraż, ADR, w tym mediacje i doradztwo dotyczące ładu korporacyjnego. Mamy szerokie doświadczenie w pracy dla podmiotów z kluczowych sektorów gospodarki.

Wiemy, że priorytety i realia handlowe muszą dyktować ogólną strategię prawną, dlatego towarzyszymy klientom na wszystkich etapach procesu biznesowego. Nasza Międzynarodowa Grupa Rozwiązywania Sporów stosuje strategię zintegrowanej współpracy ze specjalistami z innych działów. Oznacza to zaangażowanie w potencjalny spór od najwcześniejszego etapu i możliwość dokładnej oceny ryzyka, co pozwala uniknąć kosztownych procesów sądowych w przyszłości.

Reprezentujemy klientów w sporach strategicznych. Doradzamy w zakresie strategii postępowania w sporach, zasadności ich prowadzenia i zarządzamy sporami. Doradzamy w kwestiach proceduralnych, jak w sprawach merytorycznych dotyczących przedmiotu sporu, zapewniając pełną wiedzę ekspercką niezbędną dla efektywnego prowadzenia postępowania.

Nasza specjalizacja obejmuje w szczególności:

  • spory wynikłe z projektów infrastrukturalnych
  • spory wynikłe z umów inwestycyjnych
  • spory budowlane
  • spory patentowe
  • spory na gruncie prawa pracy
  • spory w dziedzinie lotnictwa, obrony i bezpieczeństwa
  • spory w dziedzinie bankowości i usług finansowych
  • spory korporacyjne i handlowe
  • spory w dziedzinie energetyki
  • spory dotyczące biotechnologii, farmacji i dziedzin pokrewnych
  • spory dotyczące korzystania z infrastruktury teleinformatycznej
  • spory karne i karno-gospodarcze
  • spory w dziedzinie IT i telekomunikacji
  • spory w branży mediowej
  • arbitraż

Warszawskie biuro Bird & Bird posiada specjalistów z doświadczeniem w prowadzeniu największych na rynku sporów infrastrukturalnych. Reprezentujemy Skarb Państwa w kilku międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych wielomilionowej wartości, w tym w sporach z zakresu międzynarodowego arbitrażu inwestycyjnego.

Kluczowe kontakty w Polsce: Adam KowalczykBartłomiej Niewczas

Przykłady doświadczeń