O mnie

Pracuję jako Junior Associate w praktyce własności intelektualnej.

Doradzam klientom od 2013 r. Specjalizuję się w sprawach dotyczących praw własności przemysłowej, w szczególności znaków towarowych, patentów i wzorów przemysłowych. Wspieram klientów w postepowaniach przed sądami powszechnymi, Urzędem Patentowym RP oraz EUIPO w sporach sądowych związanych z ochroną znaków towarowych oraz innych praw własności przemysłowej. Doradzam klientom w przygotowywaniu strategii przedprocesowych i procesowych. Uczestniczę w negocjacjach.

Pomagam klientom w tworzeniu polityki ochrony marki i w procedurze udzielania patentów europejskich na terytorium Polski. Jestem odpowiedzialna za dokumentację zgłoszeniową.

Zajmuję się również zagadnieniami z obszaru praw autorskich i zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Brałam udział w procesach rejestracji i zarządzania znakami towarowymi oraz portfelami wzorów przemysłowych.

Zajmowałam się również przeprowadzaniem badań due diligence i doradztwem klientom w zakresie strategii zarządzania własnością intelektualną.

Przed dołączeniem do Bird & Bird, zdobywałam doświadczenie zawodowe pracując w polskich i międzynarodowych kancelariach. Pracowałam nad sprawami z różnych obszarów prawa, w tym również z zakresu prawa karnego. Reprezentowałam przed sądami dziennikarzy w sprawach o naruszenie dóbr osobistych i zniesławienia.

Praca przy mały i dużych projektach, pozwoliła mi zdobyć bezcenne doświadczenie w pracy z klientami. Samodzielne prowadzenie spraw nauczyło mnie brania na siebie odpowiedzialności za każdą, nawet najmniejszą czynność.

Zaangażowanie w sprawy, patrzenie na problemy nie tylko przez pryzmat prawa, ale w szerszym, przede wszystkim biznesowym kontekście, stanowi dla mnie fundament budowania dobrych relacji z klientami.
Wykształcenie

Studia

  • Uniwersytet Jagielloński, prawo

Organizacje zawodowe

  • Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie
  • Polska Izba Rzeczników Patentowych

Najnowsze

Nadchodzące wydarzenia

Aktualności firmowe

TwoBirds TV