Podsumowanie

Piotr Dynowski jest uznanym ekspertem prawa własności intelektualnej, w szczególności w zakresie patentów.

Kieruje praktyką własności intelektualnej i TMT w polskim biurze Bird & Bird.

Od 2000 roku doradza przedsiębiorcom i klientom instytucjonalnym. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, reklamy i mediów, telekomunikacyjnym oraz e-commerce. Obszar jego specjalizacji obejmuje również ochronę danych osobowych, dobra osobiste, nieuczciwą konkurencję, prawo farmaceutyczne oraz aspekty prawne gier hazardowych.

Wspiera klientów w zakresie opracowywania i wdrażania kompleksowych strategii ochrony własności intelektualnej, zarządzania portfolio praw własności intelektualnej przedsiębiorstw, transakcji dotyczących przenoszenia i nabywania praw własności intelektualnej, zwalczania podróbek oraz spraw z zakresu nieuczciwej konkurencji.

Reprezentował klientów w licznych, niejednokrotnie precedensowych, sporach z zakresu własności intelektualnej, zarówno przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Urzędem Patentowym RP i sądami polubownymi, w szczególności w sporach patentowych.

Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie klientom z najbardziej innowacyjnych sektorów gospodarki, takich jak farmacja, media, telekomunikacja, reklama, IT, czy elektronika. Doradza także firmom z sektora bankowo-finansowego, energetycznego, samochodowego, sportowego oraz spożywczego.

Przed dołączeniem do zespołu Bird & Bird był odpowiedzialny za praktykę własności intelektualnej i mediów w kilku wiodących polskich kancelariach. Swoje doświadczenie zdobywał również w Biurze ds. Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE.

W latach 2005-2010 wykładał na Uniwersytecie SAR i Akademii Komunikacji Marki (Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR). Obecnie wykłada w Centrum Praw Własnosci Intelektualnej im. H. Grocjusza oraz w Concordia Design w Poznaniu.

W 2015 roku został uhonorowany nagrodą Client Choice Award 2015 dla najlepszego prawnika patentowego w Polsce. Wcześniej otrzymał srebrne wyróżnienie przyznane przez World Trademark Review. Znalazł się również w gronie najlepszych polskich prawników (IP Star) w kategorii własność intelektualna według magazynu Managing Intellectual Property. Od lat jest również systematycznie wyróżniany w rankingu Intellectual Asset Management Patent 1000 - World’s Leading Patent Practitioners.

Jest współautorem Poradnika Prawnego dla E-biznesu wydanego przez Wolters Kluwer Polska (Warszawa 2016).

Pracuje w języku polskim, angielskim i niemieckim.

Newsy i WydarzeniaSkontaktuj się z nami
Znajdź odpowiedni kontakt


Nie jesteś pewien z kim się skontaktować?

OR

Email