Pracuję jako Associate w praktyce ochrony danych osobowych i prywatności kancelarii Bird & Bird.

Doradzam klientom od 2013 roku. Specjalizuję się w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, prawa autorskiego, praw własności intelektualnej, jak również w zakresie postępowań sądowych oraz prawa konsumenckiego.

Brałem udział w wielu projektach wdrożeniowych związanych z obowiązkami wynikającymi z RODO, zarówno dla klientów lokalnych, jak i międzynarodowych. Doradzałem również w transgranicznych projektach związanych z udostępnianiem danych osobowych i wspierałem klientów w zarządzaniu incydentami wynikającymi z naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych. Ponadto, zajmowałem się sprawami związanymi z prawami własności intelektualnej, w szczególności związanymi z wynalazczością w przemyśle górniczym oraz naftowym, jak również doradzałem klientom w obszarze prawa autorskiego, w szczególności w odniesieniu do projektów architektonicznych i budowlanych.

Specjalizuję się ponadto w sprawach związanych z branżą e-commerce, wspierając klientów w obszarze prawa konsumenckiego.

Doradzam klientom ze wszystkich sektorów, z naciskiem na sektor ochrony zdrowia, agencje rekrutacyjne, sektor nieruchomościowy, sektor sprzedaży detalicznej oraz sektor FMCG.

Przed dołączeniem do Bird & Bird doświadczenie zawodowe zdobywałem w renomowanych międzynarodowych kancelariach prawnych. Pełniłem także funkcję inspektora ochrony danych (IOD) dla jednej z największych spółdzielni mieszkaniowych w Warszawie oraz dla podmiotu z sektora publicznej służby zdrowia (szpitala publicznego). Pozwoliło mi to na pozyskanie dodatkowego doświadczenia związanego z zarządzaniem szerokim spektrum spraw związanych z ochroną danych osobowych.

Wykształcenie
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, prawo