Podsumowanie

Paweł Bajno jest uznanym prawnikiem specjalizującym się w obsłudze private equity oraz transakcji fuzji i przejęć.

Partner, kieruje zespołem private equity w polskim biurze Bird & Bird.

Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w doradztwie na rzecz funduszy private equity, venture capital i w transakcjach fuzji i przejęć zarówno w Polsce, jak i za granicą. Wspiera klientów w transakcjach publicznych i prywatnych, oraz w strategiach wyjścia. Doradza regularnie w kwestiach ładu korporacyjnego oraz prawa rynków kapitałowych i papierów wartościowych.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Pracuje w języku polskim i angielskim.

Informacja o sektorach i praktykach

Newsy i WydarzeniaSkontaktuj się z nami
Znajdź odpowiedni kontakt


Nie jesteś pewien z kim się skontaktować?

OR

Email