Podsumowanie

Patrycja Piotrowska specjalizuje się w rozwiązywaniu złożonych sporów.

Associate w zespole rozwiązywania sporów w warszawskim biurze Bird & Bird.

Doradza klientom od 2012 r. Bierze czynny udział oraz wspiera starszych prawników w licznych postępowaniach prowadzonych przed sądami powszechnymi, jak i trybunałami arbitrażowymi.

Doświadczenie Patrycji Piotrowskiej obejmuje uczestnictwo w szerokim spektrum spraw klientów kancelarii z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego, prawa pracy, zamówień publicznych. Ma doświadczenie w rozwiązywaniu wielowymiarowych sporów sądowych prowadzonych m.in. dla:

  • spółki Skarbu Państwa z zakresu prawa budowlanegomiędzynarodowego producenta wyrobów lakierniczych z zakresu odpowiedzialności za nienależyte wykonanie umowy
  • wiodącego producenta sprzętu drukującego w Europie z zakresu sporów pracowniczych
  • banku z zakresu sporów obejmujących transakcje opcji walutowych
  • wiodącego producenta terminali transakcyjnych oraz producenta materiałów budowlanych w zakresie czynów nieuczciwej konkurencji oraz naruszenia dóbr osobistych   

Uczestniczy również w postępowaniach z zakresu międzynarodowego arbitrażu inwestycyjnego prowadzonych na rzecz Skarbu Państwa oraz doradza klientom w postępowaniach egzekucyjnych. 

Doświadczenie zawodowe zdobywała, wspierając inne praktyki warszawskiego biura Bird & Bird, uczestnicząc przy realizacji złożonych projektów z zakresu prawa własności intelektualnej, zamówień publicznych, przygotowywaniu raportów due diligence oraz doradzając międzynarodowym klientom w dziedzinie prawa pracy.

Przed dołączeniem do Bird & Bird pracowała w renomowanej warszawskiej kancelarii komorniczej, gdzie była odpowiedzialna za przygotowanie i nadzór nad postępowaniami zabezpieczającymi oraz egzekucyjnymi z zakresu nieruchomości oraz praw majątkowych. W czasie studiów uczestniczyła w praktykach w prokuraturze oraz fundacjach.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2013). 

Pracuje w języku polskim i angielskim.

Informacja o sektorach i praktykach

Newsy i WydarzeniaSkontaktuj się z nami
Znajdź odpowiedni kontakt


Nie jesteś pewien z kim się skontaktować?

OR

Email