Pracuję jako Associate w praktyce prawa własności intelektualnej. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu prawa własności intelektualnej, reklamy i mediów, jak również sektora e-commerce.

Branże mediów i technologii zawsze mnie fascynowały i z tego powodu rozwijam się w zawodowo w ym zakresie. Lubię poznawać szczegóły funkcjonowania przedsięwzięć moich klientów, a dzięki tak zdobytej wiedzy mogę oferować im dopasowane, praktyczne rozwiązania. Efektywna relacja z klientem to według mnie przede wszystkim zrozumienie jego potrzeb i celów, a następnie współpraca, aby je wspólnie osiągnąć.

Pracuję głównie z klientami z branży kreatywnej, w tym agencjami reklamowymi i interaktywnymi, a także z innymi organizacjami zmieniającymi się dzięki technologii. Regularnie doradzam im w zakresie praw autorskich, prawa konsumenckiego oraz prawa reklamy. Zajmuję się też prawnymi aspektami organizowania konkursów i promocji oraz gier hazardowych. Ponadto zdobyłem szerokie doświadczenie w zakresie tworzenia i negocjowania umów dotyczących przedmiotów praw własności intelektualnej, szczególnie w kontekście transakcji o charakterze międzynarodowym. Zajmuję się również reprezentowaniem klientów w sporach z zakresu praw własności intelektualnej.

  • Doradztwo międzynarodowej spółce technologicznej w zakresie klauzul o prawach własności intelektualnej w umowach wzorcowych.
  • Prowadzenie zakończonych sukcesem negocjacji pomiędzy dwiema międzynarodowymi koncernami z przemysłu naftowego dotyczących umowy licencyjnej z zakresu innowacyjnych technologii.
  • Bieżąca obsługa prawna agencji reklamowej – w tym tworzenie i negocjowanie umów, doradztwo w zakresie prawa reklamy, przygotowywanie regulaminów konkursów.
  • Sporządzenie regulaminu serwisu społecznościowego i aplikacji mobilnej dla twórców audiowizualnych.
  • Prowadzenie negocjacji umów licencyjnych formatów telewizyjnych dla szeregu popularnych programów, doradztwo w toku ich developmentu, produkcji i emisji.
Wykształcenie
  • Instytut Nauk Prawnych PAN, studia podyplomowe: Prawo nowych technologii
  • Uniwersytet Warszawski, Prawo
Organizacje zawodowe
  • Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie