Pracuję jako Senior Associate w praktyce ochrony danych osobowych i prywatności.

Doradzam klientom od 2007 roku. Specjalizuje się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, ochroną prywatności i e-commerce.

Łączę ochronę danych z zainteresowaniem bezzałogowymi statkami powietrznymi i doradzam klientom także w kwestiach w tym rozwijającym się sektorze.

Przez lata zdobyłam bogate doświadczenie w obsłudze firm z sektora budowlanego, nieruchomościowego, IT, produkcyjnego, handlu detalicznego oraz bankowo-finansowego. Doskonale rozumiem środowisko, w którym działają moi klienci i potrafię dobrać właściwe rozwiązania.

Klienci cenią moje doświadczenie we wdrażaniu globalnych strategii i celów biznesowych. Doradzam przy implementacji Ogólnego rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych (RODO), przeprowadzam audyty ochrony danych, w tym także w przypadku fuzji lub przejęć, oceniam modele biznesowe i rekomenduję działania naprawcze i minimalizujące stwierdzone ryzyka. Wspieram klientów w przetwarzaniu danych osobowych związanych zatrudnieniem, w projektowaniu systemów ochrony danych i dokumentacji wewnętrznej, przy transferach danych, planowaniu działań marketingowych oraz tworzeniu umów regulujących przetwarzanie danych.

Klienci doceniają moją szybką reakcję w przypadku wystąpienia naruszenia danych osobowych, w szczególności kompleksową ocenę incydentów, pomoc w przygotowaniu zawiadomień o naruszeniu ochrony danych oraz reprezentację przed Prezesem Polskiego Urzędu Ochrony Danych (PUODO), a także pomoc w przygotowaniu wewnętrznej dokumentacji stwierdzonego naruszenia. W przypadku konieczności powiadomienia podmiotów danych doradzam przy ustalaniu strategii informowania osób o naruszeniu (wyborze odpowiedniego kanału i formy komunikacji, opracowaniu komunikatu).

Jestem autorką lub współautorką publikacji na tematy związane z prawem ochrony danych osobowych, a także wykładowcą i prelegentką na szkoleniach i konferencjach branżowych.

Wykształcenie
  • Uniwersytet Warszawski, studia podyplomowe: Prawo własnosci intelektualnej
  • Uniwersytet Warszawski, Prawo niemieckie i europejskie
  • Uniwersytet Warszawski, Prawo
  • Georg-August-Universität Gõttingen, Erasmus

Publikacje