Podsumowanie

Marian Giersz specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu ochrony danych osobowych oraz prawa telekomunikacyjnego.

Associate, adwokat w zespole ochrony danych osobowych i TMT w polskim biurze Bird & Bird. 

Marian Giersz jest specjalistą z kilkuletnim doświadczeniem zdobytym w kancelariach polskich i międzynarodowych. Doradza w zakresie ochrony danych osobowych, prawa telekomunikacyjnego i prawa nowych technologii. Prowadził postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne z udziałem GIODO, Prezesa UKE i Prezesa UOKiK. Wspierał operatorów telekomunikacyjnych w opracowaniu strategii i projektów marketingowych, w tym obejmujących ich wspólne produkty i działania marketingowe. Przeprowadził kompleksowy audyt u operatora telekomunikacyjnego dotyczącego zbierania danych o abonentach. Doradzał jednemu z największych na świecie towarzystw reasekuracyjnych w zakresie ochrony danych osobowych. Audytował pod względem zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych globalne sieci sklepów odzieżowych, producentów opon, stali czy sieci warsztatów samochodowych.

Doradzał przedsiębiorcom telekomunikacyjnym w kwestiach regulacyjnych jak segmentacja geograficzna hurtowego rynku dostępu szerokopasmowego w Polsce 5/2007 czy restrukturyzacja operatora SMP w celu optymalizacji pozyskiwania środków unijnych na rozbudowę sieci telekomunikacyjnych. Brał udział w projekcie nabycia udziałów w wiodącej polskiej spółce telewizyjno-medialnej przez inwestora zagranicznego. Reprezentował klientów w postępowaniach o unieważnienie przetargów na częstotliwości, postępowaniach rezerwacyjnych i wydawania pozwoleń radiowych, jak również w sprawie międzynarodowej koordynacji częstotliwości radiowych zgodnie z Regulaminem Radiokomunikacyjnym (RR) i udziałem ITU. 

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji w Uniwersytecie Warszawskim.

Pracuje w języku polskim i angielskim. 

Newsy i Wydarzenia

Skontaktuj się z nami
Znajdź odpowiedni kontakt


Nie jesteś pewien z kim się skontaktować?

OR

Email