Podsumowanie

Marcin Szlasa-Rokicki specjalizuje się w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy oraz w zakresie sporów pracowniczych.

Associate w zespole prawa pracy w polskim biurze Bird & Bird.

Doradza klientom od 2013 roku. Specjalizuje się w bieżącej obsłudze przedsiębiorstw z zakresu prawa pracy, w tym opracowywaniu umów i dokumentacji pracowniczej, kontraktów z wyższą kadrą zarządzającą, wewnątrzzakładowych regulaminów i polityk.

Ma doświadczenie w przeprowadzaniu transakcji przejścia zakładu pracy, ochrony danych osobowych pracowników i współpracowników, spraw dyskryminacyjnych, przygotowywania analiz ryzyk prawnych oraz raportów due diligence.

Przed dołączeniem do Bird & Bird zdobywał doświadczenie zawodowe w renomowanych polskich i zagranicznych kancelariach prawnych. Jest autorem i współautorem wielu publikacji prasowych z zakresu prawa pracy.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz stypendystą programu Erasmus na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Mediolanie. Ukończył również Szkołę Prawa Włoskiego i Europejskiego prowadzoną przez Centrum Prawa Włoskiego przy Uniwersytecie Warszawskim we współpracy z Uniwersytetem w Catanii.

Obecnie jest doktorantem w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Pracuje w języku polskim, angielskim i włoskim.

Informacja o sektorach i praktykach

Skontaktuj się z nami
Znajdź odpowiedni kontakt


Nie jesteś pewien z kim się skontaktować?

OR

Email