Podsumowanie

Magdalena Szczepkowska specjalizuje się w doradztwie korporacyjnym oraz prawie rynków kapitałowych.

Junior Associate w zespole praktyki korporacyjnej oraz fuzji i przejęć w polskim biurze Bird & Bird.

Magdalena świadczy doradztwo prawne od 2014 roku. Zajmuje się doradzaniem spółkom w zakresie ładu korporacyjnego, sporządza umowy spółek oraz przygotowuje wszystkie niezbędne dokumenty w celu ich prawidłowego bieżącego funkcjonowania. Ma doświadczenie w zakresie sporządzania umów inwestycyjnych.

Posiada doświadczenie w zakresie analizy regulaminów organizacyjnych i regulaminów działalności firm inwestycyjnych pod względem ich zgodności z prawem polskim oraz prawem unijnym a także w zakresie wniosków o wpis do rejestru agentów firm inwestycyjnych, z którymi firmy inwestycyjne zawarły umowę agencyjną.

Doradzała Towarzystwom Funduszy Inwestycyjnych podczas implementacji ZAFI do polskiego porządku prawnego a także przepisów FATCA. Brała udział w tworzeniu statutów funduszy inwestycyjnych oraz sporządzała opinie prawne z zakresu ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i innych. Prowadziła szkolenia w Gdańskim Inkubatorze Przedsiębiorczości.

Przed dołączeniem do Bird & Bird pracowała w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego w Departamencie Firm Inwestycyjnych i Infrastruktury Rynku Kapitałowego oraz w kancelariach specjalizujących się w doradztwie korporacyjnym oraz prawie rynków kapitałowych.

Jest absolwentką prawa na Akademii Leona Koźmińskiego. Ukończyła studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej z zakresu prawa i ekonomii rynków kapitałowych. Na Uniwersytecie Warszawskim ukończyła studia podyplomowe z prawa spółek oraz Centrum Prawa Amerykańskiego.

Pracuje w języku polskim i angielskim.

Informacja o sektorach i praktykach

Newsy i Wydarzenia


Skontaktuj się z nami
Znajdź odpowiedni kontakt


Nie jesteś pewien z kim się skontaktować?

OR

Email