Podsumowanie

Łukasz Sadłowski jest doświadczonym specjalistą w dziedzinie zamówień publicznych, prawa budowlanego oraz prawa cywilnego

Associate w zespole Commercial w polskim biurze Bird & Bird

Doradza przedsiębiorcom od 2007 roku.  Posiada szerokie doświadczenie w praktycznym stosowaniu prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego oraz prawa cywilnego.

Specjalizuje się w doradztwie na rzecz podmiotów realizujących publiczne inwestycje liniowe. Sporządzał i negocjował umowy i inne porozumienia handlowe, w tym złożone i wysoce specjalistyczne kontrakty w branży budowlanej, prowadził obsługę prawną realizacji inwestycji budowy dróg ekspresowych, linii kolejowych oraz gazociągów przesyłowych wysokiego ciśnienia (m.in. w zakresie składania roszczeń wykonawcy, negocjacji robót dodatkowych lub zamiennych, koordynacji przygotowywania dokumentacji budowy). Posiada także szerokie doświadczenie w zakresie prowadzenia sporów sądowych.

Przed dołączeniem do Bird & Bird świadczył obsługę prawną dla wykonawców, jako prawnik in-house, w firmach z branży kolejowej, drogowej, energetycznej oraz budowlanej.

Od wielu lat wspiera wykonawców na każdym etapie postępowania przetargowego, w tym doradza przy przygotowaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wzorów umów (m.in. opartych o standardy FIDIC). Weryfikuje oferty składane przez wykonawców w postępowaniu oraz doradza klientom w trakcie realizacji kontraktów o zamówienie publiczne. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz podyplomowych studiów Prawa zamówień publicznych na Uniwersytecie Warszawskim.

Od 2014 roku jest wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Kielcach.

Pracuje w języku polskim i angielskim.

Skontaktuj się z nami
Znajdź odpowiedni kontakt


Nie jesteś pewien z kim się skontaktować?

OR

Email