Krzysztof Orchowski

Chief Operating Officer Polska

Podsumowanie

Krzysztof posiada 25-letnie doświadczenie w zakresie księgowości, finansów i zarządzania organizacją.

Od 2013 roku, Krzysztof pełni rolę dyrektora operacyjnego (Chief Operating Officer) warszawskiego biura Bird & Bird. Jest także jest członkiem komitetu wykonawczego kancelarii, który ma decydujący wpływ na kierunki rozwoju firmy.

Posiada szerokie doświadczenie w zakresie finansów oraz zarządzania przedsiębiorstwem. Doświadczenie zawodowe  zdobywał pracując blisko 9 lat w firmach audytorsko-doradczych z tzw. Wielkiej Czwórki, a następnie w wiodących korporacjach międzynarodowych  z branży IT i mediowej, pełniąc w nich funkcje kierownicze.

Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej oraz studiów podyplomowych z rachunkowości finansowej i zarządczej.

Pracuje w języku polskim i angielskim.

Newsy i Wydarzenia


Skontaktuj się z nami
Znajdź odpowiedni kontakt


Nie jesteś pewien z kim się skontaktować?

OR

Email