Krzysztof Korwin-Kossakowski

Associate Polska

Podsumowanie

Krzysztof Korwin-Kossakowski specjalizuje się w dziedzinie rozwiązywania sporów. 

Associate w zespole rozwiązywania sporów w polskim biurze Bird & Bird.

Od 2010 roku doradza klientom w zakresie rozwiązywania sporów w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz w postępowaniach arbitrażowych, w tym również w międzynarodowym arbitrażu inwestycyjnym.

Krzysztof ma doświadczenie w rozwiązywaniu sporów nieruchomościowych dla firm deweloperskich o zasięgu ogólnokrajowym oraz w postępowaniach o restytucje wywłaszczonych nieruchomości. Doradzał przy rozwiązywaniu szeregu sporów budowlanych, w tym również dla przedsiębiorstw z sektora elektronicznego i spożywczego.

Brał udział w rozwiązywaniu sporów z zakresu własności intelektualnej, prowadzonych dla wiodącego producenta terminali transakcyjnych oraz sporów dotyczących zobowiązań europejskiego producenta systemów informatycznych. Doradza także w zakresie prawa transakcyjnego, m.in. w tworzeniu umów dotyczących świadczenia usług w modelu SaaS (System as a Service).

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i aplikantem adwokackim przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Pracuje w języku polskim i angielskim.

Informacja o sektorach i praktykach

Newsy i WydarzeniaSkontaktuj się z nami
Znajdź odpowiedni kontakt


Nie jesteś pewien z kim się skontaktować?

OR

Email