Jestem adwokatem i pracuję jako Associate w praktyce rozwiązywania sporów.

Doradzam klientom od 2013 roku, koncentrując się na kompleksowej obsłudze postępowań sądowych. Reprezentuję klientów na etapie przedprocesowym, przygotowuję opinie prawne, opracowuję strategie procesowe oraz prowadzę spory przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi na etapie postępowania zabezpieczającego, rozpoznawczego, jak i egzekucyjnego.

Wspieram klientów w licznych postępowaniach sądowych i arbitrażowych z zakresu prawa cywilnego i handlowego, obejmujących w szczególności skomplikowane procesy odszkodowawcze, sprawy z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji i ochrony dóbr osobistych, a także spory dotyczące inwestycji budowlanych i umów handlowych. Zajmuję się także postępowaniami karnymi, administracyjnymi oraz sądowo-administracyjnymi. Posiadam kilkuletnie doświadczenie w doradztwie międzynarodowym korporacjom oraz wiodącym polskim przedsiębiorcom z takich branż, jak: budownictwo, finanse, energetyka, farmaceutyka, media i reklama, telekomunikacja, IT oraz transport i nieruchomości.

Przed dołączeniem do Bird & Bird pracowałam w renomowanych polskich i międzynarodowych kancelariach prawniczych w Warszawie, specjalizujących się w obsłudze sporów sądowych. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam również w instytucjach Unii Europejskiej.

 • Doradztwo prawne na rzecz amerykańskich linii lotniczym w zakresie potencjalnych roszczeń z tytułu naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy oraz czynów nieuczciwej konkurencji.
 • Doradztwo na rzecz światowego producenta wyrobów medycznych w zakresie gwarancji na wyroby medyczne.
 • Doradztwo polskiemu koncernowi paliwowo-energetycznemu w przedmiocie zasadności roszczeń i oceny szans procesowych kontrahenta spółki.
 • Reprezentowanie luksemburskich funduszy inwestycyjnych w tzw. postępowaniach post-arbitrażowych dotyczących sporów wynikających z umów najmu.
 • Reprezentowanie wiodącej komercyjnej stacji telewizyjnej w Polsce w postępowaniu przeciwko znanemu portalowi internetowemu o naruszenie praw autorskich i uzyskanie dla klienta zabezpieczenia jego roszczeń.
 • Reprezentowanie banku w postępowaniu przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie oraz przed sądami powszechnymi w sporze z najemcą w związku z kilkumilionowymi roszczeniami z tytułu umów najmu.
 • Reprezentowanie klienta w postępowaniu dotyczącym roszczeń wynikających z przedwstępnej umowy dzierżawy gruntu w celu budowy elektrowni wiatrowej.
 • Reprezentowanie światowego lidera rozwiązań górniczych w sprawie o zapłatę z tytułu nienależytego wykonania umowy najmu.
 • Doradztwo na rzecz międzynarodowego koncernu farmaceutycznego w sporze dotyczącym roszczeń z tytułu odpowiedzialności za produkt niebezpieczny.
Wykształcenie
 • Uniwersytet Wrocławski, prawo
 • University of South Wales, prawo
Organizacje zawodowe
 • Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie