Jestem adwokatem i pracuję jako Associate w praktyce rozwiązywania sporów w polskim biurze Bird & Bird.

Doradzam klientom od 2013 roku, koncentrując się na kompleksowej obsłudze postępowań sądowych. Reprezentuję klientów na etapie przedprocesowym, przygotowuję opinie prawne, opracowuję strategie procesowe oraz prowadzę spory przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi na etapie postępowania zabezpieczającego, rozpoznawczego, jak i egzekucyjnego.

Wspieram klientów w licznych postępowaniach sądowych i arbitrażowych z zakresu prawa cywilnego i handlowego, obejmujących w szczególności skomplikowane procesy odszkodowawcze, sprawy z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji i ochrony dóbr osobistych, a także spory dotyczące inwestycji budowlanych i umów handlowych. Zajmuję się także postępowaniami karnymi, administracyjnymi oraz sądowo-administracyjnymi. Posiadam kilkuletnie doświadczenie w doradztwie międzynarodowym korporacjom oraz wiodącym polskim przedsiębiorcom z takich branż, jak: budownictwo, finanse, energetyka, farmaceutyka, media i reklama, telekomunikacja, IT oraz transport i nieruchomości.

Przed dołączeniem do Bird & Bird pracowałam w renomowanych polskich i międzynarodowych kancelariach prawniczych w Warszawie, specjalizujących się w obsłudze sporów sądowych. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam również w instytucjach Unii Europejskiej.

 • Doradztwo prawne na rzecz amerykańskich linii lotniczym w zakresie potencjalnych roszczeń z tytułu naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy oraz czynów nieuczciwej konkurencji.
 • Doradztwo na rzecz światowego producenta wyrobów medycznych w zakresie gwarancji na wyroby medyczne.
 • Doradztwo polskiemu koncernowi paliwowo-energetycznemu w przedmiocie zasadności roszczeń i oceny szans procesowych kontrahenta spółki.
 • Reprezentowanie luksemburskich funduszy inwestycyjnych w tzw. postępowaniach post-arbitrażowych dotyczących sporów wynikających z umów najmu.
 • Reprezentowanie wiodącej komercyjnej stacji telewizyjnej w Polsce w postępowaniu przeciwko znanemu portalowi internetowemu o naruszenie praw autorskich i uzyskanie dla klienta zabezpieczenia jego roszczeń.
 • Reprezentowanie banku w postępowaniu przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie oraz przed sądami powszechnymi w sporze z najemcą w związku z kilkumilionowymi roszczeniami z tytułu umów najmu.
 • Reprezentowanie klienta w postępowaniu dotyczącym roszczeń wynikających z przedwstępnej umowy dzierżawy gruntu w celu budowy elektrowni wiatrowej.
 • Reprezentowanie światowego lidera rozwiązań górniczych w sprawie o zapłatę z tytułu nienależytego wykonania umowy najmu.
 • Doradztwo na rzecz międzynarodowego koncernu farmaceutycznego w sporze dotyczącym roszczeń z tytułu odpowiedzialności za produkt niebezpieczny.
Wykształcenie
 • Uniwersytet Wrocławski, prawo
 • University of South Wales, prawo
Organizacje zawodowe
 • Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie