Podsumowanie

Katarzyna Bieliszczuk specjalizuje się w prawie własności intelektualnej.

Associate w zespole prawa własności intelektualnej w polskim biurze Bird & Bird.

Doradza przedsiębiorcom od 2012 roku. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z ochroną praw własności intelektualnej i zwalczaniem nieuczciwej konkurencji, jak również w life sciences.

Wspiera przedsiębiorców w zakresie prowadzenia postępowań spornych przed Urzędem Patentowym RP, postępowań sądowych z dziedziny własności przemysłowej, naruszeń praw autorskich oraz czynów nieuczciwej konkurencji. Reprezentuje klientów przez Sądem Polubownym działającym przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, w związku z naruszaniem praw do znaków towarowych przez rejestrację domen internetowych.

Posiada doświadczenie w prowadzeniu badań due diligence praw własności intelektualnej oraz w zakresie prawa farmaceutycznego oraz żywnościowego. Doradza przy wewnętrznych restrukturyzacjach praw własności intelektualnej, a także przy nabywaniu spółek i zorganizowanych części przedsiębiorstwa obejmujących IP.

Jej obszar specjalizacji obejmuje także doradztwo przedsiębiorcom z branży żywnościowej w zakresie zgodności z prawem znakowania produktów, jak i z prawem reklam. Wspiera reklamodawców w postępowaniach przed Komisją Etyki Reklamy. Opracowuje regulaminy konkursów i promocji, a także doradza w zakresie organizacji loterii promocyjnych.

Ma doświadczenie w opracowywaniu na rzecz producentów z branży farmaceutycznej modeli dystrybucji refundowanych produktów leczniczych oraz w doradzaniu dystrybutorom w kwestiach regulacyjnych związanych z prawem farmaceutycznym.

Przed dołączeniem do Bird & Bird doświadczenie zawodowe zdobywała w jednej z polskich renomowanych kancelarii prawnych.

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Pracuje w języku polskim i angielskim.

Informacja o sektorach i praktykach

Newsy i Wydarzenia


Skontaktuj się z nami
Znajdź odpowiedni kontakt


Nie jesteś pewien z kim się skontaktować?

OR

Email