Podsumowanie

Specjalista prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Associate w zespole prawa pracy w polskim biurze Bird & Bird 

Doradza polskim i zagranicznym przedsiębiorstwom w sprawach dotyczących prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Specjalizuje się również w międzynarodowym prawie pracy.

Jej dotychczasowa praktyka obejmuje sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz przygotowanie dokumentacji regulującej relacje pracodawcy z pracownikami, w szczególności: umów o pracę i dokumentów rozwiązujących stosunek pracy, kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji i zachowaniu poufności, regulaminów i polityk wewnętrznych, w tym regulacji w zakresie premiowania pracowników oraz dokumentacji regulującej zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych pracowników i współpracowników.

Wspiera klientów w kwestiach zatrudniania cudzoziemców w Polsce (m.in. w uzyskiwaniu pozwoleń na pracę) oraz oddelegowania pracowników. 

Pracuje dla polskich i międzynarodowych korporacji, dla których przygotowuje analizy typu due diligence spółek z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. 

Przed dołączeniem do Bird & Bird pracowała w renomowanych międzynarodowych kancelariach prawnych.

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz stypendystka programu LPP ERASMUS na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Lublanie. Doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Pracuje w języku polskim, angielskim i hiszpańskim.


Informacja o sektorach i praktykach

Skontaktuj się z nami
Znajdź odpowiedni kontakt


Nie jesteś pewien z kim się skontaktować?

OR

Email