Podsumowanie

Joanna Szumilas-Balicka jest ekspertem w dziedzinie rozwiązywania sporów.

Associate w zespole rozwiązywania sporów w polskim biurze Bird & Bird.

Joanna Szumilas-Balicka doradza przedsiębiorcom od 2008 roku. Specjalizuje się w rozwiązywaniu sporów, w tym sporów sądowych i sądowo-administracyjnych oraz w arbitrażu międzynarodowym.

Doświadczenie procesowe Joanny Szumilas-Balickiej obejmuje występowanie: przed sądami powszechnymi, w sprawach cywilnych i karnych, przed sądami administracyjnymi oraz przed organami administracji publicznej.

Doradza w sporach z sektora budowlanego, przemysłu ciężkiego, a także w sporach inwestycyjnych.

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Pracuje w języku polskim i angielskim.

Skontaktuj się z nami
Znajdź odpowiedni kontakt


Nie jesteś pewien z kim się skontaktować?

OR

Email