Podsumowanie

Joanna Polkowska jest doświadczonym prawnikiem w dziedzinie ochrony praw własności przemysłowej oraz rozwiązywania sporów dotyczących nazw domen internetowych

Associate w zespołach własności intelektualnej i brand managment w polskim biurze Bird & Bird.

Doradza klientom od 2011 roku. Specjalizuje się w prawie własności przemysłowej, sporach o domeny internetowe oraz w zagadnieniach związanych z ochroną marki.

Wspiera klientów w postępowaniach zgłoszeniowych oraz spornych dotyczących praw własności przemysłowej przed Urzędem Patentowym, Urzędem ds. Własności Intelektualnej Unii Europejskiej (EUIPO) oraz sądami administracyjnymi, jak również w postępowaniach dotyczących naruszania praw własności intelektualnej przed sądami powszechnymi. Kompleksowo doradza klientom w zakresie zdolności rejestracyjnej krajowych i unijnych znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych. Podsiada również znaczące doświadczenie w prowadzeniu sporów dotyczących nazw domen internetowych przed Centrum Arbitrażu i Mediacji WIPO w Genewie oraz przed Sądem Polubownym ds. domen internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji w Warszawie.   

Przed dołączeniem do Bird & Bird zdobywała doświadczenie zawodowe w dziale własności intelektualnej jednej z wiodących polskich kancelarii prawnych. Pracowała również w kancelarii rzeczniowskiej.

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Pracuje w języku polskim i angielskim.
Skontaktuj się z nami
Znajdź odpowiedni kontakt


Nie jesteś pewien z kim się skontaktować?

OR

Email