Podsumowanie

Jakub Ziemba jest ceniony za tworzenie unikalnych rozwiązań prawnych w interdyscyplinarnych projektach biznesowych.

Counsel w zespole Banking & Finance w polskim biurze Bird & Bird. Posiada trzynastoletnie doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego na rynku finansowym, które zdobył, pracując m.in. na rzecz globalnych grup finansowych, największych polskich banków, dla zakładów ubezpieczeń, firm faktoringowych, leasingowych czy instytucji płatniczych. W tym czasie brał bezpośredni udział w:

  • efektywnym wdrożeniu większości ostatnich kluczowych zmian regulacyjnych na rynku finansowym (m.in. MIFID, PSD, EMIR, wytyczne i rekomendacje ubezpieczeniowe KNF),
  • tworzeniu i implementacji unikalnych na rynku finansowym rozwiązań, np. produktów wyróżnianych na rynku ubezpieczeniowym, porozumień koasekuracyjnych dotyczących produktów detalicznych czy uruchomieniu oddziałów banku polskiego na rynkach państw członkowskich UE,
  • procesach licencyjnych przed Komisją Nadzoru Finansowego (zakład ubezpieczeń, krajowa instytucja płatnicza),
  • wdrożeniach innowacyjnych rozwiązań informatycznych dla rynku finansowego (aplikacje mobilne, główne systemy IT),
  • negocjacjach i postępowaniach spornych w zakresie skomplikowanych instrumentów finansowych (derywaty, produkty z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, opcje menadżerskie).

Jakub zdobywał doświadczenie jako dyrektor departamentu prawnego i monitoringu zgodności w zakładach ubezpieczeń, administrator bezpieczeństwa informacji, radca prawny - in house oraz pracując lub współpracując z zewnętrznymi kancelariami prawnymi.

Jest autorem licznych publikacji w periodykach prawniczych oraz trenerem na szkoleniach dla uczestników rynku finansowego.

Jakub jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Amerykańskiego współorganizowanego przez Uniwersytet Stanowy na Florydzie. Posiada uprawnienia radcy prawnego, złożył egzamin sędziowski.

Pracuje w języku polskim i angielskim.

Informacja o sektorach i praktykach

Newsy i Wydarzenia


Skontaktuj się z nami
Znajdź odpowiedni kontakt


Nie jesteś pewien z kim się skontaktować?

OR

Email