Pracuję jako junior associate w praktyce rozwiązywania sporów.

Po ukończeniu studiów miałem okazję pracować zarówno dla klientów indywidualnych jak i dużych podmiotów gospodarczych. Przez ostatnie kilka lat zdobywałem doświadczenie pracując nad sporami z zakresu odpowiedzialności kontraktowej, prawa konkurencji, prawa autorskiego oraz ochrony dóbr osobistych. Reprezentowałem również klientów przed sądami oraz organami ścigania w licznych postępowaniach karnych, w szczególności dotyczących przestępstw gospodarczych, zniesławienia oraz przestępstw wynikających z naruszenia praw autorskich. Moje doświadczenie obejmuje również postępowania administracyjne w sprawach o naruszenie prawa ochrony konkurencji i konsumenta, prawa budowlanego oraz postępowania dotyczące przestrzegania przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.

Jako członek zespołu rozwiązywania sporów kancelarii Bird & Bird pragnę dalej rozwijać swoje umiejętności, podejmując nowe wyzwania oraz świadcząc usługi prawne najwyższej jakości.

Wykształcenie
  • Uniwersytet Warszawski, Prawo