Podsumowanie

Daria Mientkiewicz jest ekspertem w dziedzinie rozwiązywania sporów, z dużym doświadczeniem w doradztwie dla firm z sektora farmaceutycznego oraz wyrobów medycznych.

Associate w zespole rozwiązywania sporów i zespole własności intelektualnej w polskim biurze Bird & Bird.  

Doradza klientom od 2008 roku. Specjalizuje się w rozwiązywaniu sporów, w tym sporów sądowych i sądowo-administracyjnych oraz w arbitrażu.

Wspiera klientów w zakresie zagadnień regulacyjnych, prawa farmaceutycznego i ochrony zdrowia, procedury administracyjnej, prawa karnego gospodarczego, prawa konkurencji oraz prawa własności intelektualnej.  

Ma duże doświadczenie w obsłudze klientów z branży Life Sciences oraz w przeprowadzaniu audytów.

Przed dołączeniem do Bird & Bird, doświadczenie zawodowe zdobywała w kilku wiodących międzynarodowych kancelariach prawniczych.

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji oraz Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (oba kierunki ukończone z wyróżnieniem). Obecnie jest w trakcie przygotowywania rozprawy doktorskiej z zakresu kwestii regulacyjnych, compliance oraz prawa farmaceutycznego.

Autorka licznych publikacji specjalistycznych, głównie z zakresu prawa farmaceutycznego. Prelegentka na wielu konferencjach i seminariach.

Pracuje w języku polskim i angielskim.

Informacja o sektorach i praktykach

Newsy i WydarzeniaSkontaktuj się z nami
Znajdź odpowiedni kontakt


Nie jesteś pewien z kim się skontaktować?

OR

Email