Pracuję jako Of Counsel w praktyce prawa własności intelektualnej. Doradzam klientom w sprawach z zakresu własności intelektualnej, prawa umów oraz prawnych aspektów nowych technologii.

Doradzam przedsiębiorcom od 2013 r. Posiadam doświadczenie w zakresie umów dotyczących praw własności intelektualnej, w tym przenoszacych prawa oraz licencji. Wspieram klientów w procesach transferu IP oraz know-how, a także przy opracowywaniu strategii zarządzania i ochrony IP.

Doradzam także w sporach dotyczących naruszenia praw własności intelektualnej. Doradzałam wiodącym producentom i importerom sprzętu elektronicznego w sprawach dotyczących opłat od czystych nośników. Mam także bogate doświadczenie w przygotowywaniu i negocjowaniu umów na świadczenie usług w chmurze (w modelach SaaS, PaaS i IaaS) oraz umów w trybie zamówień publicznych na rozwiązania IT.

Wykształcenie
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, prawo, doktor nauk prawnych od 2013 r.
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, filologia angielska
  • Uniwersytet w Amsterdamie, Szkoła Letnia Prawa Autorskiego
  • Uniwersytet Jagielloński, studia podyplomowe: Prawo autorskie, prasowe i wydawnicze
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, studia podyplomowe: Prawo medyczne dla prawników
  • Uniwersytet Warszawski, studia podyplomowe: Prawo własności intelektualnej
Organizacje zawodowe
  • Polska Izba Rzeczników Patentowych